Η εταιρεία μας μπορεί να καλύψει τις ανάγκες σε φωτισμό των προϊόντων και των κατασκευών που παράγουμε (όπως προθηκών, stands, πανό, ειδικών κατασκευών, ερμαρίων ή διατάξεων ανάρτησης ή φύλαξης εκθεμάτων κ.α.), φωτίζοντας άμεσα ή έμμεσα από εσωτερικές ή εξωτερικές πηγές.

Μπορούμε να προτείνουμε λύσεις φωτισμού για την κάλυψη όλων των μουσειακών και εκθεσιακών απαιτήσεων, μετά από εξειδικευμένη μελέτη.

Συνεργαζόμαστε με τους μεγαλύτερους οίκους φωτιστικών και με έμπειρους φωτιστές.

 

Επιλέξτε τις φωτογραφίες για να τις δείτε σε μεγαλύτερο μέγεθος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η χρήση των ανωτέρω φωτογραφιών γίνεται αποκλειστικά για την προβολή των προθηκών και ειδικών κατασκευών,
που αποτελούν προϊόν κατασκευής της εταιρείας μας, χωρίς εμπορικό ή οικονομικό σκοπό.