Είμαστε σε θέση να σχεδιάσουμε, να κατασκευάσουμε και να εγκαταστήσουμε οποιαδήποτε ειδική μουσειακή κατασκευή που υλοποιεί το σχεδιαστικό όραμα και εκπληρώνει τις εκάστοτε εκθεσιακές ανάγκες του πελάτη μας.

Επιλέξτε τις φωτογραφίες για να τις δείτε σε μεγαλύτερο μέγεθος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η χρήση των ανωτέρω φωτογραφιών γίνεται αποκλειστικά για την προβολή των προθηκών και ειδικών κατασκευών,
που αποτελούν προϊόν κατασκευής της εταιρείας μας, χωρίς εμπορικό ή οικονομικό σκοπό.