Μπορούμε να προμηθεύσουμε και να εντάξουμε συσκευές ελέγχου μικροκλίματος (σχετικής υγρασίας, θερμοκρασίας) σε όλες μας τις κατασκευές που χρειάζεται να φιλοξενήσουν ευαίσθητα εκθέματα υπό συγκεκριμένες συνθήκες.

Επιλέξτε τις φωτογραφίες για να τις δείτε σε μεγαλύτερο μέγεθος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η χρήση των ανωτέρω φωτογραφιών γίνεται αποκλειστικά για την προβολή των προθηκών και ειδικών κατασκευών,
που αποτελούν προϊόν κατασκευής της εταιρείας μας, χωρίς εμπορικό ή οικονομικό σκοπό.