Η εταιρεία μας διαθέτει πολυετή διεθνή εμπειρία ώστε να συμβουλεύει και να καθοδηγεί τους πελάτες μας για την επιτυχημένη οργάνωση εμπορικών ή πολιτιστικών περιοδικών εκθέσεων, τη μεταφορά και τη συναρμολόγηση των κατασκευών και τέλος, την ασφαλή τοποθέτηση και στήριξη των έργων τέχνης.

Επιλέξτε τις φωτογραφίες για να τις δείτε σε μεγαλύτερο μέγεθος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η χρήση των ανωτέρω φωτογραφιών γίνεται αποκλειστικά για την προβολή των προθηκών και ειδικών κατασκευών,
που αποτελούν προϊόν κατασκευής της εταιρείας μας, χωρίς εμπορικό ή οικονομικό σκοπό.